Planete u Horoskopu

Planete u Horoskopu

Astrologija je nauka koja objašnjava uticaj Sunca, Meseca i Planeta na ljude i događaje. Bukvalno prevedena astrologija znači ‘znanje o zvezdama’, gde se ‘astro’ odnosi na zvezdu, a ‘logos’ na znanje.

Astrologija je znanje o čitanju i tumačenju sudbine osobe prema položaju Sunca, Meseca i planeta u trenutku njegovog ili njenog rođenja.

Zbir svih ovih podataka daje informacije o tome kako se ponašate, osećate i delujete, kako u pozitivnom tako iu negativnom smislu. Dobijate uvid u svoj životni obrazac, svoje odnose sa drugima, svoj položaj u ovom životu i društvu, svoju životnu destinaciju.

Ukratko: Astrologija pruža znanje o vašem životnom planu i sposobnost da se ponašate u skladu sa tim.

Kako je Nastala Astrologija?

Od samog nastanka čovečanstva, čovek je bio fasciniran kretanjem nebeskih tela. Primitivni čovek – izložen hirovima prirode – gledao je uvis, pun strahopoštovanja.

U davna vremena su takođe otkrili da postoji određeni obrazac u onome što se dešavalo na nebu: zvezde i planete su se kretale po pravilnom obrascu duž neba i činilo se da se uvek kreću na istom delu neba.

Ove drevne kulture su zamišljale sferu oko same zemlje, gde su mogle da smeste različite nebeske objekte. Na ovoj sferi su ukazali na kružni put Sunca, ili ekliptiku – to je način na koji se Sunce godišnje kreće – gledano sa zemlje.

Zatim su krug podelili na 12 jednakih delova, zvanih zodijak, od kojih je svaki dobio ime po jednom delu astrološkog sazvežđa.

Kasnije su ljudi dizajnirali za ove horoskopske znakove specifične kvalitete, a zvezde koje su primećene u tom delu sveta, zapravo su činile osnovu za ono što se danas zove astrologija.

Karakteristike Planeta u Horoskopu

Sunce: izražava volju za životom. Sunce je duh koji želi da izrazi svoju volju u stvari. Kako se život razvija, osoba se sve više povezuje sa svojim solarnim znakom ili znakom rođenja. Postajete ono što vam je suđeno da budete.

Mesec: emocionalni život, primarna emocionalna reakcija, potreba za sigurnošću.

Merkur: razumevanje, učenje, intelekt, komunikacija, sposobnost govora.

Venera: ljubav, harmonija i lepota.

Mars: gluma, želja, odlučnost, sukob.

Jupiter: optimizam, velikodušnost, radost, zdravlje, filozofija.

Saturn: pesimizam, depresija, tuga, ograničenost.

Uran: okultizam, intuicija.

Neptun: mistika, fantazija, i pozitivna i negativna. Takođe: nesvestan sopstvenih granica.

Pluton: nesvesno.

Ascendent: (znak uspona ili stepen rasta): telo i fizički izraz. Vaš izgled u kretanju, odeći i stavu. Ascendent je telo koje je naseljeno (solarnim) duhom.

Midheaven: (vrhunac desete kuće, predstavlja najvišu tačku na horizontu do koje bilo koja planeta može da dostigne): život, vaše odredište.

Brzina Rotacije

Neke od planeta kreću se brzinom od jedne pune rotacije oko Zodijaka u danu, a najsporijoj je potrebno skoro 250 godina da uradi isto. Ovo je važno uzeti u obzir pri tumačenju horoskopa. Položaje sporijih planeta deli gotovo čitava generacija ljudi, zbog čega se nazivaju generacijskim planetama. Za one brže se može reći da su ličnije, jer se značajno kreću za nekoliko dana, u nekim slučajevima i sati.

Evo vremena koja su im potrebna da naprave jednu rotaciju oko Zodijaka, u okruglim brojevima – iz geocentrične perspektive, tj. kao što se vidi sa zemlje.

 • Sunce 1 god
 • Mesec 1 mesec
 • Merkur 1 godina
 • Venera 1 godina
 • Mars 2 godine
 • Jupiter 12 godina
 • Saturn 29 godina
 • Uran 84 godine
 • Neptun 164 godine
 • Pluton 248 godina
 • Ascendent, AC 1 dan
 • Medium coeli, MC 1 dan

Kada se tumači generacija planete u horoskopu, važnije je u kojoj se kući nalazi, nego u kom horoskopskom znaku, jer ovo drugo dele svi ljudi rođeni u to vreme.

Retrogradno

Budući da je perspektiva u astrologiji geocentrična – gledano sa zemlje – planete se ponekad pomeraju unazad na nebu. Ovo kretanje se naziva retrogradno i rezultat je sopstvenog kretanja Zemlje. U horoskopu su planete koje su retrogradne označene kao takve, jer se to uzima u obzir pri tumačenju horoskopa.

Uopšteno govoreći, retrogradne planete su oslabljene i njihova sila postaje suptilnija i složenija.

Značenje Planeta u Horoskopu

Sunce – Identitet

Kao centar Sunčevog sistema, Sunce u horoskopu simbolizuje ono što je centralno za nas – naš identitet. Psihološki predstavlja naš doživljaj oca i njegovog uticaja ili odsustva uticaja na izgradnju našeg karaktera i sposobnosti da se izrazimo kao pojedinci. Takođe simbolizuje naš kreativni nagon i potrebu da budemo vidljivi.

Nastojimo da shvatimo kvalitete koje Sunce predstavlja u našem horoskopu kroz proces individuacije tokom našeg života. Ovaj proces samoostvarenja je naš najviši cilj. Znak u kome se nalazi Sunce pokazuje u kom pravcu težimo da se ostvarimo.

Sunce menja znak svakog meseca. Kvaliteti ovog znaka su kao pridevi koji boje naše samoizražavanje. Moramo da razvijemo i usavršimo ove kvalitete da bismo zaista pronašli sebe. Kuća u kojoj se nalazi Sunce ukazuje na specifično područje u materijalnom svetu u kojem manifestujemo svoj identitet. Snažno ćemo se identifikovati sa praktičnim pitanjima koja ovaj dom predstavlja. Samoostvarenje dolazi kroz stvari povezane sa Kućom.

Aspekti našeg Sunca pokazuju psihološke uticaje na naš identitet koji moraju biti integrisani na neki način. Aspekti ukazuju na specifične efekte koji modifikuju izraz našeg identiteta i čine nas jedinstvenim pojedincima. Aspekti takođe mogu prilično precizno pokazati kako smo iskusili uticaj oca i kako to modifikuje naše pokušaje da postanemo pojedinci.

Mesec – Emocije

Mesec u horoskopu predstavlja naše emocije i potrebu za sigurnošću. To predstavlja naše rano okruženje, a posebno način na koji smo doživljavali majku. Pokazuje našu sposobnost da budemo osetljivi na okolinu i da dajemo i primamo emocije. Mesec je povezan sa instinktima i duboko je povezan sa ličnim nesvesnim i svim uobičajenim ponašanjem o kojima se brine ovaj misteriozni deo nas samih.

Mesec pokazuje kako instinktivno reagujemo da zaštitimo sebe i druge. Znak u kome se Mesec nalazi pokazuje na specifičan način na koji reagujemo i vrstu emocionalnih potreba koje imamo. Mesec prolazi kroz svih 12 znakova za mesec dana. Uticaj Mesečevog znaka je bar jednako moćan kao i Sunce, pokazujući specifične navike i potrebe životne sredine, kao i ukorenjene stilove reagovanja.

Kuća u kojoj se Mesec nalazi pokazuje određenu oblast u stvarnom životu za koju se vezujemo da bismo povećali osećaj sigurnosti. Ovo područje je mesto gde smo najranjiviji i najodbrambeniji. Međutim, to je i ovo područje gde doživljavamo najveći rast i pokazujemo najveću brigu za druge. Aspekti Meseca pokazuju specifična emocionalna iskustva koja utiču na naš psihološki sastav. Ovi aspekti su integrisani u našu emocionalnu prirodu da daju specifične obrasce reakcija i navike.

Merkur – Mentalitet

Merkur je povezan sa našom sposobnošću komunikacije i željom za znanjem. Povezan je sa kontaktima sa braćom i sestrama, prijateljima i ljudima u našem okruženju. Merkur predstavlja naše misli i stalnu aktivnost koja se odvija u našim glavama. Povezan je sa nervnim sistemom i fizičkom koordinacijom.

Znak u kome je Merkur pokazuje način na koji komuniciramo i psihološke oblasti u kojima leže naši mentalni talenti. Merkur je najbrža od svih planeta i vezuje se za Sunce, ili se nalazi u istom znaku kao i Sunce ili u jednom od znakova sa obe strane Sunca.

Merkur kuća prikazuje posebnu oblast u kojoj se naši mentalni talenti koriste u praksi. Ovo je oblast u kojoj shvatamo našu potrebu da uspostavimo kontakt i povećamo svoje učenje. Aspekti Merkura pokazuju mentalne talente i stilove komunikacije na veoma specifičan način. Oni ukazuju na naša individualna interesovanja i sposobnosti.

Venera – Vrednosti

Venera pokazuje naše vrednosti i našu potrebu i sposobnost za ljubavlju. Ova planeta pokazuje estetske preferencije i prirodnu privlačnost koju osećamo prema ljudima i stvarima. Venera predstavlja potrebu za unutrašnjom i spoljašnjom harmonijom i ravnotežom. Povezan je sa unutrašnjim osećanjima koja imamo kada upoređujemo i donosimo presude.

Venera takođe predstavlja sestre i druge uticajne žene, kao i naš doživljaj emocionalnog sklada između naših roditelja. Znak u kojem je Venera pokazuje kako su naše vrednosti obojene i koje specifične estetske stilove usvajamo. Ova pozicija znaka je pod jakim uticajem na izbor partnera.

Venera se u horoskopu uvek nalazi blizu Sunca – ili u istom znaku, ili u jednom od dva znaka pored Sunca. Kuća Venera je u emisijama u kojoj konkretnoj oblasti života nalazimo ljubav, društvo i partnerstvo i gde imamo najjače i najisplativije emocionalne kontakte.

Ova kuća pokazuje šta posebno cenimo i gde možemo da se obogatimo i emocionalno i finansijski. Aspekti Venere ukazuju na specifična iskustva u ljubavnim odnosima i individualne psihološke potrebe koje boje naše rasuđivanje kada donosimo odluke.

Mars – Nagon

Mars predstavlja nagon i muškost, kao i pitanja vezana za seksualnost i moć. To ukazuje na posao koji biramo i način na koji se bavimo njime. To je snažno povezano sa iskustvom braće, oca i muškaraca uopšte. Gde je Mars, tu je i nevolja, ali i borbeni instinkt da se napreduje u životu.

Mars pokazuje izazove i sposobnost da ih hrabro dočekamo. Mars je povezan sa mišićnim sistemom. Znak u kome se nalazi Mars predstavlja posebnu psihološku oblast u kojoj izražavamo svoju energiju. Marsu je potrebno 2 godine da obiđe Sunce, jer je u svakom znaku otprilike 2 meseca.

U horoskopu žene predstavlja tip muškaraca koji je privlače, u muškarčevom sopstveni odnos prema muškarcima, kompetitivnost i muškost. Kuća Mars pokazuje specifičnu oblast u koju se želi uložiti energija. Ova kuća će takođe pokazati gde je čovek najdinamičniji, gde se susreću muškarci i gde se suočava sa pitanjima moći. Na ovom području se vode borbe. Aspekti Marsa pokazuju specifične privlačnosti prema muškarcima ili specifične seksualne sklonosti. Oni pokazuju način na koji koristimo svoju energiju i posebne talente za određene vrste posla.

Jupiter – Mudrost

Jupiter je najveća planeta u Sunčevom sistemu i ima mesece u avojoj orbiti. Predstavlja nagon za uvidom na intelektualnom, filozofskom i verskom nivou. Kažu da donosi veliku sreću, a njen uticaj je da proširi dejstvo svega sa čim dođe u kontakt. Jupiter ima veze sa zakonom i moralnim autoritetom, i našim odnosom prema ovim pitanjima. To donosi snažnu želju za razumevanjem i sklonost ka snažnim mišljenjima i uverenjima.

Kako Jupiteru treba 12 godina da kruži oko Sunca, u svakom znaku provodi jednu godinu. Stoga je njegov uticaj u horoskopu više kolektivan nego lični. Znak u kome je Jupiter predstavlja kulturne uticaje i društvene nagone za širenjem i unapređenjem.

Kuća Jupiter je u emisijama u kojima će biti sreće i ekspanzije u vašem ličnom životu. Ova pozicija u Kući će ukazati na specifičnu oblast u životu u koju dobijate uvid i rastete u razumevanju. Ova oblast će generalno biti veoma srećna za vas. Aspekti koje Jupiter pravi pokazuju karakteristiku psihološkog identiteta gde je potreba za širenjem, uticajem i razumevanjem najvažnija. Ovi aspekti pokazuju specifične lične nagone u kojima je potraga za mudrošću najintenzivnija.

Saturn – Samopouzdanje

Saturn je najudaljenija planeta u Sunčevom sistemu vidljiva golim okom. Kao takav predstavlja granice. Saturn u horoskopu pokazuje gde se nalaze najveći izazovi i najteže naučene lekcije. Ova planeta pokazuje gde kruti sistemi ograničavaju rast. To je povezano sa roditeljima, autoritetima i pravilima. Saturn donosi snagu kroz samoograničavanje, disciplinu i planiranje.

Pošto Saturnu treba skoro 30 godina da obiđe Sunce, biće u bilo kom znaku u periodu od oko 2½ godine. Saturn u znaku stoga predstavlja kulturne i autoritarne uticaje i trendove u društvu. Pokazuje uticaj društva na pojedinca i gde se u društvu ulažu najveći napori da se izgrade trajne strukture.

Položaj Saturnove kuće pokazuje gde ćete konkretno iskusiti najveće izazove i ograničenja. Ovo je oblast koja će apsorbovati mnogo vašeg vremena. Koliko god se trudili da izbegnete posvećenost u ovoj oblasti, okolnosti će vas primorati da prevaziđete svoje strahove i postanete stručnjak u navedenoj oblasti.

Aspekti Saturna pokazuju oblasti ličnosti u kojima ćete osećati nedostatak samopouzdanja. U ovim oblastima ćete biti stidljivi, potisnuti, očajni za priznanjem, frustrirani. Obično ćete izgraditi samopouzdanje i nezavisnost u delu vašeg karaktera na koji Saturn utiče nakon otprilike 30 godina.

Uran – Originalnost

Uran je prvi put otkriven 1781. godine i često se povezuje sa revolucijama. Predstavlja nagon da budete jedinstveni, da šokirate i iznenadite. Donosi iznenadne i nepredvidive događaje. Njegov uticaj je podizanje lične svesti. Po svom dejstvu je električna i munjevita.

Kako Uranu treba 84 godine da obiđe Sunce, on će biti u bilo kom znaku 7 godina – stoga je njegov efekat na kolektivnom nivou, utičući na uzastopne generacije. Njegov položaj znaka pokazuje u kom psihološkom području čovečanstva će se desiti revolucionarne promene.

Kuća Uran u kojoj se nalazi pokazaće u kojoj konkretnoj oblasti vašeg života se dešavaju revolucionarne promene. Pokazuje gde ste najoriginalniji, a gde će vam iznenadni razvoj događaja podići svest. Aspekti koje čini Uran pokazuju u kom delu vaše ličnosti imate najveću potrebu da se oslobodite i delujete na najjedinstveniji i individualniji način. Ovi aspekti ukazuju na prilično ekstremne karakterne osobine gde biste možda želeli da šokirate druge ili ih inspirišete da se promene.

Neptun – Transcendencija

Neptun je otkriven 1846. Utvrđeno je da predstavlja nematerijalne uticaje poput snova i iluzija. Donosi raspad struktura i predstavlja idealističke nagone – i na društvenom i na duhovnom nivou. Neptun otvara vrata božanskom, ostavljajući preostalo nezadovoljstvo zbog ovozemaljskog postojanja.

Kako Neptunu treba 165 godina da obiđe Sunce, ova planeta će biti u bilo kom znaku oko 14 godina. Njegov uticaj se stoga najjače doživljava kao dugoročne kolektivne promene. Položaj Neptuna u znaku pokazuje kolektivnu potrebu da se prevaziđe svakodnevni život kroz medije, filmove i vizionarske ideale.

Položaj Neptuna u kući pokazuje gde ćete konkretno osetiti potrebu da prevaziđete. Ovo područje Kuće će pokazati gde se snovi izgrađuju i rastvaraju i u kojoj oblasti života stičete duhovno razumevanje prihvatanjem prolaznosti svih stvari. Aspekti Neptuna pokazuju osobine ličnosti na koje snažno utiču snovi i idealizam. Ovi aspekti ukazuju na to gde imate nerealna očekivanja i gde ćete doživeti razočarenje dok ne usavršite svoju prirodu kroz duhovni uvid.

Pluton – Transformacija

Pluton je otkriven 1930. i potrebno mu je 246 godina da obiđe Sunce. Iako veoma mali, njegov uticaj je potpuno nesrazmeran njegovoj veličini. Donosi totalne transformacije. Izvlačenje dubokih psiholoških problema iz nesvesti ima funkciju čišćenja. Njegov uticaj se fokusira na zloupotrebu moći i moći, ili osećanje otuđenja. Pluton ima veoma nepravilnu orbitu i može biti u bilo kom znaku od 14 – do preko 30 godina.

Njegov uticaj u znaku se oseća više na kolektivnom nego na ličnom nivou. Položaj Plutona u znaku pokazuje u kojoj oblasti društva se dešavaju totalne transformacije – često sa prilično katastrofalnim posledicama. Pluton iskorenjuje osnovne neravnoteže, zamenjujući korupciju nečim potpuno novim. Donosi proces smrti i ponovnog rođenja.

Položaj Plutona u kući pokazuje na koju oblast vašeg života se previše intenzivno fokusirate i imate korumpiran ili fanatičan nagon za intenzitetom ili kontrolom. Ova oblast pokazuje gde ste doživeli traumu – u nekom trenutku u životu će se ovde dogoditi potpuna transformacija. U ovoj oblasti će se otvoriti vrata vašeg nesvesnog.

Aspekti koje Pluton čini pokazuju najintenzivnije psihološke nagone u vašoj ličnosti. U ovim oblastima vaše ličnosti bićete najmagnetniji i dominirajući. Ovo proizilazi iz nesvesne potrebe za kontrolom, koja zauzvrat proističe iz dubokog straha od nemoći. Na ovim prostorima će nastati krize i transformacije.

Ascendent (Podznak) – Inkarnacija

Ascendent, ili vrh 1. kuće, je lična tačka u horoskopu koja ima najmanje isto toliko značaja kao Sunce i Mesec. Odražava stepen horoskopskog znaka koji se uzdiže na istočnom horizontu u trenutku rođenja. Ovaj stepen se menja u proseku svaka četiri minuta, a novi znak se pojavljuje na horizontu u proseku svaka dva sata. (U znaku ima 30 stepeni).

Određeni horoskopski znaci rastu brže od drugih u zavisnosti od toga koliko je blizu severnom ili južnom polu. Na severnoj hemisferi Vodolija, Ribe, Ovan i Bik rastu brzo, a na južnoj hemisferi suprotni znaci, Lav, Devica, Vaga i Škorpija, brzo rastu, kao rezultat ugla pod kojim se Zemlja okreće oko svoje ose.

Stepen Ascendenta varira u zavisnosti od stvarnog mesta rođenja – on posebno zavisi od geografske širine rođenja, dok sredina neba zavisi od geografske dužine. Pošto je ascendent povezan sa rotacijom Zemlje oko svoje ose – i nema nikakve veze sa planetama – pokazuje kako se karakter (planetarni uticaj) manifestuje na praktičan način na Zemlji.

Pokazuje životni put, odnosno stvarnu ulogu ličnosti na Zemlji. To je fizička manifestacija lične sudbine kroz zemaljske stvari. Kao takva, ona je najvitalnija tačka u horoskopu i povezana je sa stvarnim iskustvom rođenja i zdravljem fizičkog tela. Dok Sunce predstavlja svesni identitet, a Mesec nesvesni um, ascendent predstavlja lik ili personu u velikoj predstavi života.

Sredina Neba – Sudbina

Sredina neba, ili vrh 10. kuće, označena je najvišom tačkom do koje Sunce dođe pre nego što počne da zalazi – drugim rečima podne – i kao takva predstavlja konačnu sudbinu pojedinca u materijalnom svetu. To je početak 10. polja, što pokazuje naše interese u karijeri i potencijal za napredovanje u svetu.

Vrh 10. kuće se može smatrati krunom drveta, sa svim njegovim plodovima i granama, dok se vrh 4. kuće može posmatrati kao koren drveta. To je veoma vidljiva tačka, koja predstavlja želju za istaknutošću i dostignućem. Sredina neba je stoga povezana sa uspehom i postizanjem krajnjih ciljeva u životu.

Čvorovi

Severni Mesečev čvor predstavlja tačku u kojoj Mesečeva orbita prelazi ravan Sunčevog sistema (ekliptike) kada se kreće od juga ka severu preko ekliptike. Ovo je nevidljiva tačka, koja se prvi put primećuje u određeno doba godine kada dolazi do pomračenja.

Južni čvor je upravo suprotan u horoskopu. Za njega se kaže da više od svega drugog predstavlja uticaj karme – to je predispozicija da se apsorbuje u određenu vrstu aktivnosti. Severni čvor ukazuje na najkorisniji pravac za duhovni rast. Takođe pokazuje u kojoj određenoj oblasti društva treba da komuniciramo da bismo podstakli ovaj rast.

Čvorovima je potrebno nešto više od 18 godina da prođu kroz svih 12 znakova, trošeći stoga oko 1+ godina u svakom znaku. Položaj znaka pokazuje fokus promena i razvoja u društvu, posebno ukazuje na oblast svetskog razvoja koja privlači najveću pažnju javnosti. U vašem horoskopu ovaj položaj znaka će pokazati psihološke osobine koje ćete razviti u potrazi za duhovnim rastom.

Položaj kuće severnog čvora pokazuje u koju oblast života ćete uložiti svoje vreme i energiju da biste postigli rast, sreću i zadovoljstvo. Često ćete otkriti ovo – smer vašeg života – u dobi od 18+ ili 37 godina. Aspekti severnog čvora pokazuju koje vam osobine ličnosti pomažu ili vas ometaju u težnji da pronađete i istražite svoj duhovni pravac.

Južni Mesečev čvor predstavlja tačku u kojoj Mesečeva putanja prelazi ravan Sunčevog sistema (ekliptike) kada se kreće od severa ka jugu preko ekliptike. Ovo je nevidljiva tačka, koja se prvi put primećuje u određeno doba godine kada dolazi do pomračenja. (Severni čvor je tačno suprotan u horoskopu).

Za čvorove se kaže da predstavljaju uticaj karme – to je predispozicija da se apsorbuje u određenim oblastima života. Južni čvor pokazuje gde se instinktivno oseća da ima najveće životno iskustvo. Postoji velika privlačnost za postizanje ciljeva povezanih sa ovim Čvorom – ovde postoji unutrašnja glad za zadovoljenjem – ali se ne doživljava duboko dugoročno zadovoljstvo kada se ovi ciljevi ostvare.

Čvorovima je potrebno nešto više od 18 godina da prođu kroz svih 12 znakova, trošeći stoga oko 1+ godina u svakom znaku. Ova pozicija znaka pokazuje u kojim oblastima društvo izvlači istorijske lekcije na svom putu ka budućnosti. U vašem ličnom horoskopu pokazuje nadživele psihičke nagone, koje ne mogu doneti zadovoljstvo.

Položaj kuće Južnog čvora pokazuje u kojoj specifičnoj oblasti života osećate snažan nagon da ispunite stare potrebe, ili gde vas privlače stari karmički obrasci. Otkrićete da je vaš fokus na ovu oblast pogrešno postavljen, a to može dovesti do promene životnog pravca, obično najkasnije u dobi od 37 godina. Aspekti Južnog čvora pokazuju koje osobine ličnosti vas drže apsorbovanim starim karmičkim obrascima. Oni takođe mogu ukazivati na vrstu grupa sa kojima ste skloni da se družite.

Astrološke Karakteristike

U stvarnosti više nego u astrologiji, Sunce i Mesec se izdvajaju od ostalih planeta. U horoskopu, sve planete su značajne i aktivne na svoj način – uopšte nisu zasenčene Suncem i Mesecom, onako kako su na nebu golim okom.

Kako su planete dobile svoje astrološke karakteristike (kao što je gore navedeno) zakopano je u prošlosti. Svaki astrolog bi to želeo da posmatra kao razvoj pokušaja i grešaka to iskustvo je naučilo astrologiju značenjima planeta.

Sedam planeta je vidljivo golim okom – Sunce, Mesec, Merkur, Venera, Mars, Jupiter i Saturn. Spoljašnje planete otkrivene su tek nakon pronalaska teleskopa, i to prilično kasno – Uran u 18. veku, Neptun u 19. i Pluton u 20. veku. Značenja ovih planeta u horoskopu su uglavnom izvedene iz vremena njihovih otkrića.

Vladari

Tradicionalno se kaže da planete vladaju znacima zodijaka, u kojima su nametnute karakterom koji im znak daje. Planeta vlada horoskopskim znakom tamo gde se uklapa bolje od drugih planeta. To ne treba previše naglašavati u tumačenju horoskopa, jer je to dejstvo evidentno samo po sebi, kada se spoje vrsta sile planete i karakter horoskopskog znaka.

Samo prava nebeska tela mogu biti vladari znakova zodijaka. Pošto ih ima samo deset, a horoskop sadrži dvanaest znakova, dve planete vladaju po dva znaka. Astrolozi se slažu oko većine, ali ne svih, vladara. Evo planeta i znakova za koje bih rekao da vladaju:

 • Sunce – Lav
 • Mesec – Rak
 • Merkur – Blizanci i Devica
 • Venera – Bik i Vaga
 • Mars – Ovan
 • Jupiter – Strelac
 • Saturn – Jarac
 • Uran – Vodolija
 • Neptun – Ribe
 • Pluton – Škorpija
Predhodni ČlanakSledeći Članak

Slični Članci