Šta Znači Aspekt Opozicije u Horoskopu?

aspekt opozicije
Opozicija horoskopa. Znaci horoskopa na suprotnoj strani su u suprotstavljenim aspektima. Isto važi i za dvanaest kuća horoskopa, kao što se može videti na slici.

Opozicija je aspekt (poseban ugao) gde su planete ili druge tačke horoskopa skoro tačno jedna naspram druge, udaljene oko 180° u krugu Zodijaka. To je sledeći od najjačih aspekata (posle konjunkcije).

Astrološko značenje opozicije je da su uključene moći razdvojene i suprotstavljene, tako da u datom trenutku radi jedna ili druga – retko obe. Relacija se može opisati kao „ili ili“. Što je opozicija bliža 180°, to je razdvajanje istinitije.

Pošto se dve sile ovako suprotstavljaju, rezultat je povećana sila za obe u horoskopu. U nekim slučajevima može biti tri ili više tačaka u opoziciji, ako jedna ili obe strane imaju konjunkciju. Naravno, takva opozicija je još važnija.

Poreklo

Poreklo astrološkog značaja opozicije nije misterija: kada su dve planete na nebu tačno jedna naspram druge, a Zemlja između, one su što je moguće više odvojene. Takođe, postoji matematika u aspektu: 360° kruga podeljeno sa dva je 180.

A u Zodijaku, znaci koji se nalaze jedan naspram drugog su zaista različiti koliko je to moguće – dele kvalitet (kardinalni, fiksni ili promenljivi) ali ne i element, što znači da oni teže u suprotnim smerovima sa istom istrajnošću.

Ključne Reči

Ovde nema mesta da se opisuju sve moguće opozicije i kako ih treba tumačiti. Umesto toga, pogledajte ključne reči za planete ispod, i verovatno ćete shvatiti šta će njihove opozicije značiti. Takođe uzmite u obzir horoskopski znak u kojem se svaka planeta nalazi, što vam govori više o prirodi uticaja te planete – a još više o Kućima suprotstavljenih planeta, koje vas obaveštavaju o tome gde je u vašem životu opozicija uglavnom aktivna. Evo ključnih reči za planete i druge tačke koje čine aspekte:

 • Sunce – osnovni pogon
 • Mesec – čežnja
 • Merkur – radoznalost
 • Venera – naklonost
 • Mars – agresija
 • Jupiter – sreća
 • Saturn – dužnost
 • Uran – razmišljanje
 • Neptun – fantazija
 • Pluton – očišćenje
 • Ascendent, AC – stav
 • Medium Coeli, MC – slika o sebi

Na primer, Mesec u opoziciji sa Merkurom znači da su vaša čežnja i vaša radoznalost razdvojeni: kada ste uključeni u jedno, drugo je zanemareno. Retko, ako ikada, možete da kombinujete to dvoje u jednom trenutku. Mesečeva kuća će vam reći za čim najviše čeznete, a kuća Merkura šta vas najviše zanima.

Evo dvanaest kuća i ključnih reči za koji deo života one opisuju:

 • 1. Kuća – Identitet
 • 2. Kuća – Resursi
 • 3. Kuća – Komunikacija
 • 4. Kuća – Dom
 • 5. Kuća – Razonoda
 • 6. Kuća – Rad
 • 7. Kuća – Partneri
 • 8. Kuća – Nepoznato
 • 9. Kuća – Putovanje
 • 10. Kuća – Karijera
 • 11. Kuća – Ideali
 • 12. Kuća – Nedostaci

Dakle, 1. kuća je uvek suprotstavljena 7. kući, pošto se nečija ličnost mora prilagoditi partnerstvu ili odustati od njega. 2. kuća je uvek suprotstavljena 8. kući, pošto se nečiji lični resursi retko odnose na nepoznato i nekontrolisano. I tako dalje.

Takođe, dvanaest znakova horoskopa imaju prirodne opozicije.

Ascendent i Srednji Koeli ne mogu da formiraju tačnu opoziciju, i malo je verovatno da će se uopšte približiti – osim za geografske širine blizu polova Zemlje. Merkur i Venera nikada ne čine opoziciju, jer nikada nisu udaljeni više od 76°.

aspekt opozicije simbol

Urođene Opozicije

Opozicije u natalnoj karti se nikada ne menjaju. Oni pokazuju karakteristike sa kojima ste rođeni i koje ćete zadržati tokom celog života. Obratite pažnju u kojim se kućama nalaze. To pokazuje u kojoj oblasti vašeg života se opozicije najviše izražavaju.

Takođe, razmislite koliko je trajala opozicija na nebu, u vreme vašeg rođenja: neki dolaze i odlaze veoma brzo, tako da su prilično lični, dok drugi (one sa spoljnih planeta) ostaju godinama, pa ih dele čitava generacija.

Tranzitne Opozicije

Tranzitne opozicije su one koje formiraju planete gore na nebu do tačaka u vašem horoskopskom grafikonu. Kao i konjunkcija, to se dešava samo jednom u orbiti svake planete oko Sunca. Na primer, svake godine se Sunce vraća na mesto suprotno od onog koje je imalo kada ste se rodili – pola godine od vašeg rođendana.

Za Mesec, ovo se radi za samo mesec dana. Naravno, usput formiraju opozicije sa svim ostalim planetama horoskopa. Najsporijoj planeti Plutonu treba 248 godina da završi svoju orbitu, tako da se mnoga njena suprotstavljanja neće desiti tokom života.

Evo vremena potrebno da planete i druge tačke naprave jednu rotaciju oko Zodijaka, u okruglim brojevima – iz geocentrične perspektive, tj. kao što se vidi sa Zemlje.

 • Sunce – 1 godina
 • Mesec – 1 mesec
 • Merkur – 1 godina
 • Venera – 1 godina
 • Mars – 2 godine
 • Jupiter – 12 godina
 • Saturn – 29 godina
 • Uran – 84 godine
 • Neptun – 164 godine
 • Pluton – 248 godina
 • Ascendent, AC – 1 dan
 • Medium Coeli, MC – 1 dan

Učestalost tranzitne opozicije odlučuje koliko je ona važna u vašem životu. Dakle, Pluton izaziva velike i trajne promene, dok Mesec samo utiče na vaše raspoloženje u ovom trenutku.

Progresije

Progresije su aspekti formirani zamišljenim kretanjem planeta i drugih tačaka u natalnoj karti. Oni ne odgovaraju nikakvom stvarnom kretanju planeta. Zbog toga ih treba pažljivo koristiti.

Orb (sfera)

Orb je mera koji ugao treba posmatrati kao aspekt. Za tranzitne aspekte bilo koje vrste, je najbolje koristiti sferu ne veću od 1°, tako da tranzitna opozicija počinje kada je tranzitna planeta 179° od pozicije natalne planete, a završava se kada je tranzitna planeta prošla i oni su opet manje od 179° jedan od drugog – na drugoj strani horoskopa. To obično traje više od godinu dana za Pluton, ali ne više od četiri sata za Mesec.

Imajte na umu da se neki tranzitni aspekti vraćaju jednom ili dvaput, zbog retrogradnih kretanja planeta, gledano sa Zemlje. Dakle, obično tranzitni prolazak je praćen retrogradnim prolaskom, a zatim se završava trećim prolaskom kada planeta nastavi svoje kretanje napred. To znači da događaj koji je pokrenut tranzitom teži da se najavi, onda izgleda da se ne dogodi, ali se onda završi tako što se dešava otprilike onako kako je prvobitno najavljen.

U slučaju aspekata u vašoj natalnoj horoskopskoj karti, sfere se razlikuju u zavisnosti od aspekta. Za opoziciju je najbolje koristiti sferu ne veću od 5°, ali postoje astrolozi koji koriste čak 10°. Takođe možete dozvoliti da se sfera razlikuje u zavisnosti od toga koje planete su uključene, ali to treba učiniti umereno.

Slični Članci