Day

1 октобра, 2022
sta je trigon u astrologiji
Trigon je aspekt (poseban ugao) gde su planete ili druge tačke horoskopa udaljene oko 120° u Zodijačkom krugu. Astrološko značenje trigona je da su uključene moći u harmoniji, tako da stimulišu jedna drugu na povećanu aktivnost i uspeh. Dakle, obe strane trigona su obogaćene aspektom između njih. Nije tako jak aspekt kao konjunkcija i opozicija, ali ipak poboljšava uključene planete, u poređenju sa onim kakav bi njihov značaj bio bez tog aspekta. Što je trigon bliži 120°, to je jači aspekt i više pojačava uključene planete. U nekim slučajevima, u trigonu mogu biti tri ili više planeta ili drugih tačaka, ako jedna ili obe njegove strane imaju konjunkciju. Naravno, takav trigon je još važniji. Poreklo Trigona Poreklo astrološkog značaja trigona je iz Zodijaka: to je aspekt koji povezuje horoskopske znake istog elementa (vatra, zemlja, vazduh ili voda). Takvi znakovi imaju mnogo toga zajedničkog, tako da snage unutar njih dobro sarađuju ako su povezani u nekom...