Day

16 септембра, 2022
karakteristike i osobine licnosti osobe s mesecom u biku
Mesec u Biku naglašava materijalnu stranu života, a emocije su usredsređene na udobnost i imovinu u životu. Skloni ste da budete sakupljač stvari koje, po vašem mišljenju, čine „dobar život“. Sa Mesecem u Biku, želite najbolje što vam život može da ponudi, a teško se pristaje na manje. Emocije su zemaljske i praktične, veoma ih privlače materijalna dobra i zadovoljstva koja dolaze iz materijalnih udobnosti. Vaša naklonost prema bogatstvu i urođeno razumevanje materijalnog sveta mogu rezultirati prirodnim smislom za posao i darom za zarađivanje novca. Ovo je stabilan položaj za Mesec; reakcije i emocionalni odgovori su spori, ali puni. Lagani, ujednačeni i dobroćudni, odličan ste saputnik i odan prijatelj. Ne ljutiš se lako; verujete u ljubav, a ne u borbu. Male smetnje vam zapravo ne smetaju mnogo. Postoji duboka emocionalna potreba da se zadovolji fizički apetit. Možete biti veoma posesivni, a ponekad i prilično samozadovoljni. Stabilni i postojani, odani i trajni, vi ste odlučna, iako...